Het ontstaan van Cranio-Twente

Het cranio sacraal systeem werd rond 1920-1930 ontdekt door William Sutherland, leerling van Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts en grondlegger van de osteopathie. Door onderzoek ontdekte hij beweging in de schedel waar voorheen in de anatomie werd aangenomen dat de schedel van een volwassene onbewegelijk was.

Cranio sacraal therapie is ontwikkeld door de Amerikaan Dr.John E. Upledger en gaat er van uit dat het lichaam een eenheid is. Begin jaren zeventig ontdekte hij tijdens een operatie bij toeval dat het hersenvlies beweegt. Door middel van wetenschappelijk onderzoek met anderen, toonde hij aan dat ook de schedelbeenderen bewegen en hij onderzocht de oorzaak van deze beweging. Op basis van dit onderzoek ontwikkelde hij een behandelmethode waarmee allerlei klachten, variërend van pijnklachten tot coördinatieproblemen, leer- en gedragsmoeilijkheden en emotionele of posttraumatische problemen, gunstig beïnvloed kunnen worden.

cranio sacraal

Back to Top